Skole & børnepasning

Skole og børnepasning

Skole og børneinstitutioner er samlet under Stestrup Enhedsinstitution, som rummer dagpleje, børnehave, integreret institution (med vuggestue- og børne-havegruppe) samt skole med SFO. Skolen indeholder et spor fra 0.-6. klasse. Der er SFO for alle klassetrin. Bh.kl.-2.klasse holder til i ”Fritten”; mens 3.-6. Klasse hører hjemme i ”Klubben”.

Skolen har en optageprocent på 97 og SFO’en på 110 %. Når SFO’ens optage-procent kan komme over 100% skyldes det, at der i perioder er børn fra andre skoledistrikter, der søger vores SFO.

Dette gør skolen til det daglige møde-sted for mange af områdets børn og voksne.

Områdets kommunale dagplejere hører under Røde Kors Børnehus, en selv-ejende institution, der ligger i Kirke Eskilstrup By. Dagplejerne mødes én gang om ugen i legestue og kommer derudover tit på besøg i børnehaven, ligesom der i årets løb afholdes en række fællesarrangementer for børnehave og dagplejens børn og forældre.

Stestrup Børnegård er en 0-6-års-institution, som ligger i umiddelbar tilknytning til skolen. Der er vuggestuegruppe og børnehavegruppe.

De to børnehaver har et tæt samarbejde og mødes flere gange om året til forskellige aktiviteter, bl.a. Børne-OL på det grønne område i Kirke Eskilstrup.

I månederne januar-april arbejder børnehaverne og skole/SFO sammen om at sikre en glat overgang for børnene fra børnehave til SFO og skole. Gruppen af store børn fra begge børnehaver mødes hver uge og lærer hinanden at kende, ligesom de aflægger besøg på SFO og bliver fortrolige med omgivelserne.

Skolen har god plads både ude og inde.

Stestrup Enhedsinstitution (børnehave, skole, SFO m.v.)

Vi har helhedsskole for de 4 yngste klassetrin, som alle møder fra 8-14 hver dag. Pædagoger deltager i skoletiden i omkring 14 lektioner ugentligt pr. klasse.

Klasserne har alle mindst 5 timers ugentlig motion.

På Stestrup Skole har vi selvstyrende klasseteam, hvor pædagoger og lærere selv tilrettelægger undervisningen og elevernes skemaer i løbet af skoleåret. 

Elevernes glæde ved at gå i skole er en forudsætning for optimal læring. 

Derfor vægter vi tryghed og fællesskab højt.