Kirke Eskilstrup Borgerforening

Kirke Eskilstrup Borgerforening blev stiftet i 1939 og har til formål at varetage byens og beboernes interesser. Borgerforeningen er en upolitisk forening.

Kirke Eskilstrup Borgerforening afholder ordinær generalforsamling hvert år i februar måned, hvor de fremmødte borgere vælger bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.

Borgerforeningens arbejde kan deles op i to kategorier:

  1. Sociale arrangementer
  2. Varetage byens og beboernes interesser.

Bestyrelsen for Kirke Eskilstrup Borgerforening varetager byens og beboernes interesser. Blandt andet ved at forsøge at fremme byens ønsker og meninger overfor lokalpolitikere og andre myndigheder enten direkte eller indirekte ved at deltage aktivt i arbejdet omkring Lokalforum.

Udvidelse af aktivitetsniveauet

Bestyrelsen arbejder i disse år på at udvide aktivitetsniveauet og kendskabsgraden til borgerforeningen, dels ved at ”markedsføre” foreningen og dens aktiviteter ved hjælp af husstandsomdelte invitationer til arrangementer, foreningens Facebook-profil ”Kirke Eskilstrup Borgerforening” og nærværende hjemmeside, ligesom vi arbejder på at øge udbuddet af aktiviteter. Endeligt og blandt andet som konsekvens af sidstnævnte ønske, arbejder vi på at inddrage endnu flere frivillige sjæle i arbejdet med aktiviteterne, da vi ved at løfte i fælles flok får skabt noget endnu større.

www.kirke.eskilstrup.dk – Ny hjemmeside

Kirke Eskilstrup Borgerforenings hjemmeside er et godt eksempel på, at vi i byen med succes kan lave noget sammen på tværs af veje, køn, alder, profession, tilknytning til bestyrelse med mere.

Foreningens mange faste arrangementer tæller:

  • Affaldsindsamling i byen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening
  • Sankt Hans fester

Herudover arbejder vi løbende på at få ideer til nye arrangementer eller forbedringer af eksisterende og efterfølgende søsætte nogle af disse arrangementer, for at se om de kan bære.

Har du et forslag til et arrangement, som du gerne vil være med til at arrangere, eller vil du gerne deltage i arrangeringen af et eller flere af de faste arrangementer, så vil vi være meget taknemmelige for at høre fra dig. Kontakt Kirke Eskilstrup Borgerforenings bestyrelse på ???????????????????????????

Det koster 100 kr. i årligt gebyr at være medlem af Kirke Eskilstrup Borgerforening

Du kan betale dit gebyr enten til Kirke Eskilstrup Borgerforenings konto eller via MobilPay. Husk at skrive navn og adresse, så vi kan holde styr på, hvem der har betalt.

Kirke Eskilstrup Borgerforenings bankkonto
Sparekassen Sjælland A/S
Reg.nr.:0521 Konto nr.:129952

MobilPay
24407643