Borgerhus

Der er nedsat et udvalg af frivillige, der arbejder for at genetablere et borgerhus til Kirke Eskilstrup.